0
  • Δεν υπαρχουν ειδη στο καλαθι

0
  • Δεν υπαρχουν ειδη στο καλαθι

Πολιτικη Επιστροφης

Δικαίωμα Υπαναχώρησης- Πολιτική επιστροφών/αλλαγών/ακυρώσεων

 

Ο καταναλωτής δικαιούται βάσει νόμου να υπαναχωρήσει από την σύμβαση που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως με την Εταιρία και να επιστρέψει το προϊόν χωρίς να έχει υποχρέωση να παραθέσει τους λόγους για τους οποίους κατέληξε σε αυτήν την απόφαση. Η προθεσμία της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από τη στιγμή που το προϊόν/-τα περιήλθαν στην φυσική κατοχή του καταναλωτή ή τρίτου προσώπου που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, διαφορετικό από τον μεταφορέα. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει ασκηθεί από τον καταναλωτή, αν αυτός εντός της συγκεκριμένης παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας και πριν την λήξη αυτής, ανακοινώσει την άσκηση του δικαιώματος προς την Εταιρία. Η ανακοίνωση αυτή μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά επικοινωνώντας με την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της PrimoLupo κατά τις ώρες που αναφέρονται στους παρόντες όρους είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, είτε ταχυδρομικά, αποστέλλοντας την φόρμα υπαναχώρησης στη διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 32, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56429 , όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ρητά επισημαίνεται ότι η εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα αποδεικνύεται από την επισημείωση στο φάκελο της ημέρας κατά την οποία ο καταναλωτής απέστειλε τον φάκελο. Το βάρος απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης το φέρει ο καταναλωτής.

Η Εταιρία, εντός του δέματος/-ων της παραγγελίας θα περιλαμβάνει φόρμα υπαναχώρησης της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να συμπληρώσει, ώστε να ασκήσει νόμιμα το δικαίωμα υπαναχώρησης. Βέβαια μπορεί το άνω δικαίωμα να ασκηθεί και διαμέσου των παραπάνω αναφερόμενων τρόπων (e-mail ή τηλεφωνικά). Υπενθυμίζεται πάντως ότι το βάρος απόδειξης για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης το φέρει ο καταναλωτής.

Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωσή του προς την Εταιρία ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, οπότε και η Εταιρία οφείλει κατόπιν της επιστροφής των προϊόντων να επιστρέψει στο ακέραιο την αξία αυτών, καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή για την παράδοση αυτών, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Η Εταιρία, όμως,  ΔΕΝ οφείλει να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητά είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο (λχ υπηρεσία ταχυμεταφοράς «express») από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης (βασική υπηρεσία ταχυμεταφοράς που προσφέρει η Εταιρία). Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή μόνο το κόστος της βασικής υπηρεσίας, μην καλύπτοντας το υπερβάλλον μέχρι του ποσού της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που επέλεξε.

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται σε περίπτωση υπαναχώρησης με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρία, τα οποία η Εταιρία μπορεί να συμψηφίσει με το ποσό που οφείλει να καταβάλει στον καταναλωτή κατόπιν της υπαναχωρήσεως.

Εφόσον ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, τον κίνδυνο για ενδεχόμενη καταστροφή του προϊόντος κατά τη διαδικασία της επιστροφής φέρει ο ίδιος και όχι η Εταιρία. Για τον λόγο αυτόν ο καταναλωτής οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα επιμέλειας, ώστε το δέμα να μεταφερθεί με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Οφείλει δηλαδή να συσκευάσει επιμελώς το προϊόν/-ντα που επιθυμεί  να επιστρέψει, ώστε αυτά να παραδοθούν στην Εταιρία στην άριστη κατάσταση που αυτός τα παρέλαβε. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί προϊόντα τα οποία δεν βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν στον καταναλωτή και αποδεδειγμένα η κακή τους κατάσταση, στην οποία επιστρέφονται, οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Έτσι, οι επιστροφές των προϊόντων κατά τα παραπάνω, γίνονται δεκτές μόνο αν τα προϊόντα βρίσκονται στην άριστη κατάσταση που παραδόθηκαν από την Εταιρία προς τους καταναλωτές, δηλαδή βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία η οποία δεν θα είναι αλλοιωμένη με κανέναν τρόπο, τα δε εμπορεύματα θα πρέπει να φέρουν τις ετικέτες τους, τα καρτελάκια που είχαν, ό, τι άλλο περιλαμβανόταν στην συσκευασία τους και εν γένει να βρίσκονται σε κατάσταση «καινούριου». Επίσης, για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης απαιτείται να προσκομίζεται και το παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο). ΔΕΝ γίνονται δεκτές επιστροφές μέσα στην νόμιμη προθεσμία υπαναχώρησης αν τα προϊόντα αποδεικνύεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον καταναλωτή. Ακόμη, επισημαίνεται ότι για λόγους υγιεινής στο παραπάνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εμπίπτουν (και συνεπώς ΔΕΝ επιστρέφονται, εκτός της περίπτωσης απόδειξης ελαττωματικότητας κατά τα παραπάνω παρατιθέμενα στον όρο 7 των παρόντων) τα προϊόντα που η Εταιρία εμπορεύεται ή πρόκειται να εμπορευτεί στο μέλλον μέσω του  e-shop και τα οποία είναι εσώρουχα, κάλτσες, μαγιό και κάθε άλλο παρεμφερές προϊόν.

Ακύρωση/Αλλαγή (πρόσθεση/αφαίρεση προϊόντων) παραγγελίας μπορεί να γίνει  μέχρι τις 17:00 της ίδιας ημέρας, ενώ αν η παραγγελία έχει γίνει μετά τις 17:00, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει ακύρωση/αλλαγή μέχρι τις 17:00 της επόμενης ημέρας. Η αλλαγή παραγγελίας λογίζεται ως νέα παραγγελία και ισχύουν οι όροι παράδοσης, όπως αυτοί προβλέπονται κατωτέρω.

Αλλαγές (πριν την αποστολή των προϊόντων) επιτρέπονται έως δύο ανά παραγγελία.

Μετά την αποστολή του/των προϊόντος/-ων επιτρέπεται αλλαγή αυτού/-ών μία μόνο φόρα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην περίπτωση της υπαναχώρησης (προϊόν αχρησιμοποίητο, στην συσκευασία του με το παραστατικό αγοράς κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής και εκ νέου παράδοσης του προϊόντος τα επιβαρύνεται ο καταναλωτής.

Σε κάθε περίπτωση (υπαναχώρηση, αλλαγή, επιστροφή) ο καταναλωτής, κατόπιν επικοινωνίας (όρος 14 των παρόντων) με την Εταιρία, αποστέλλει τα προϊόντα στην Εταιρία μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής (Μοναστηρίου 90, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627).

Share via: